دکوتریپ

سفر با گروه‌های خودمانی و همچنین دوستان در قالب گروه‌های کوچک و بعضا گروه‌های بزرگ از جمله موضوعاتی بوده است که بعد از وقوع کرونا مسیر گردشگری را به اشکالی عوض کرده است. حالا با دکوتریپ اینجا هستم تا ‌مجموعه‌ای از سفرهای خاص برای شمایی که خاص هستید طراحی کنیم. به شکل کلی می‌توان گفت خدمات ما شامل مواردی از جمله سفرهای سازمانی، سفرهای کودک، سفر با حیوانات اهلی، سفرهای ادونچر خارج از ایران می‌باشد که به طور جداگانه به بررسی تک به تک این محصولات خواهم پرداخت. پس با من بمون تا دکوتریپ رو به شکل کامل برات معرفی کنم.