صیانت از اطلاعات

به عنوان مجموعه‌ای که در حوزه تولید محتوا فعالیت می‌کند باید عرض کنیم که حذف و صیانت اطلاعات از مهمترین مصادیق انصاف و راستی در کسب و کار به شمار می‌رود. بنابراین اگر از تامین کنندگان اطلاعات برای دکوول باشید و هم از کاربران دکوول که چه در وب سایت ثبت نام می‌کنند و یا حتی تمام انواع اطلاعات الکترونیک به دست آمده را با حفظ امانت محافظت خواهیم کرد. همچنین افزایش ایمنی وب سایت در مقابل انواع آسیب‌های ناشی از اقدامات امنیتی بر علیه وب سایت را نیز تمام قد مقابله خواهیم کرد. پس با خیال راحت به استفاده از خدمات و اطلاعات ما بپردازید.