تیم زمستانه خانتنگری به کمپ دو بسیار نزدیک شده‌اند...

تاریخ انتشار: 1401/11/11 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/3/3

در خبر دریافت شده از اولین تیم صعود کننده زمستانه خانتنگری گفته شد دیروز تا نزدیکی کمپ ۲ صعود داشتند اما به دلیل شرایط ناپایدار جوی و حجم بالای برف در منطقه، در کمپ اصلی شبمانی داشته‌اند. دکوول همراه شماست.


آنچه میخواهید درباره تیم زمستانه خانتنگری به کمپ دو بسیار نزدیک شده‌اند... بدانید:

تیم در نزدیکی کمپ دو

آقایان تقی‌زاده و بهمنیار در این ارتباط کوتاه ضمن اطلاع از سلامتی خود افزودند: " گذر از شکاف‌های برفی عمیق مسیر کمپ دو موفقیت بزرگی محسوب می شود که با مستقر نمون کمپ دو در ارتفاع حدودی ۵۶۰۰ متر مسیر رسیدن به قله خانتنگری هموار خواهد شد."

  • شایان ذکر است دمای هوا در کمپ ۲  به حدود ۳۰- درجه می‌رسد.