تیم زمستانه خانتگری در انتظار پنجره هوایی مناسب

تاریخ انتشار: 1401/11/13 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/2/4

طی جدیدترین خبر دریافتی در ۱۲ بهمن ماه از اولین تیم صعود کننده زمستانه خانتنگری، اعضای تیم در انتظار پنجره هوایی مناسب هستند. دکوول همراه شماست.


آنچه میخواهید درباره تیم زمستانه خانتگری در انتظار پنجره هوایی مناسب بدانید:

    گفتنی است با گذشت دو روز از هوای ناپایدار جوی، تیم اکسپیدیشن زمستانه خانتنگری به امید باز شدن پنجره هوایی مناسب، در کمپ اصلی مستقر شده اند. به گفته آقای یوسف تقی زاده طبق برنامه ریزی قبلی قرار است در پنجره هوایی مناسب تلاش نهایی به سوی قله ۷۰۱۰ متری خانتنگری در هفته آتی آغاز شود.