تیم زمستانه ایرانی خانتنگری در مسیر کمپ دو

تاریخ انتشار: 1401/11/9 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/2/4

مسئول اطلاع‌رسانی اولین تیم صعود کننده زمستانه خانتنگری خبر از تلاش تیم برای گذر از کمپ یک و رسیدن به کمپ دو را داد. دکوول همراه شماست.


آنچه میخواهید درباره تیم زمستانه ایرانی خانتنگری در مسیر کمپ دو بدانید:

    وی بیان داشت: مطلع شدیم اعضای تیم آقایان یوسف تقی‌زاده و حسین بهمنیار از کمپ اصلی قله خانتنگری به سمت کمپ یک صعود کرده و در تلاش هستند بهترین مسیر برای رسیدن به کمپ دو را شناسایی کنند. وی همچنین توضیح داد، مسیر دست‌یابی به کمپ دو شکاف‌های متعددی وجود دارد، که مسیر پیشروی و دستیابی به کمپ دو را بسیار مشکل کرده است.

  • شایان ذکر است، از روز گذشته دمای هوا در مسیر صعود کاهش یافته و به منفی ۲۵ درجه نیز رسیده است.