تیم در شهر کاراکل

تاریخ انتشار: 1401/11/21 | تاریخ آخرین ویرایش: 1402/8/27

اعضای تیم اکسپیدیشن زمستانه خانتنگری در آخرین گفتگوی تلفنی خبر از حضور خود در کمپ کاراکل دادند، مشروح خبر را در ادامه  بخوانید. دکوول همراه شماست.


    آقایان یوسف تقی‌زاده و حسین بهمن‌یار با کوله باری از تجربه تصمیم دارند از شهر کاراکل به سمت بیشکک حرکت کنند. همچنین اعضای باشگاه کوهنوردی آلابرز و همنوردان روز یکشنبه ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران به استقبال تیم خانتنگری خواهند رفت.

    شایان ذکر است: تیم اکسپیدیشن زمستانه ایرانیان با توجه به نداشتن پنجره هوایی مناسب به مدت نامعلوم، تصمیم به بازگشت گرفتند.