تیم در شهر کاراکل

تاریخ انتشار: 1401/11/21 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/3/3

اعضای تیم اکسپیدیشن زمستانه خانتنگری در آخرین گفتگوی تلفنی خبر از حضور خود در کمپ کاراکل دادند، مشروح خبر را در ادامه  بخوانید. دکوول همراه شماست.


آنچه میخواهید درباره تیم در شهر کاراکل بدانید:

    آقایان یوسف تقی‌زاده و حسین بهمنیار با کوله باری از تجربه تصمیم دارند از شهر کاراکل به سمت بیشکک حرکت کنند. همچنین بعضی از همنوردان در روز یکشنبه ساعت ۱۲:۳۰ ظهر به وقت ایران به استقبال تیم خانتنگری خواهند رفت.

    شایان ذکر است: تیم اکسپیدیشن زمستانه ایرانیان با توجه به نداشتن پنجره هوایی مناسب به مدت نامعلوم، تصمیم به بازگشت گرفتند.