چالشی مهم برای تیم خانتگری در کمپ اصلی

تاریخ انتشار: 1401/11/19 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/2/4

در پیام دریافت شده از اولین تیم اکسپیدیشن زمستانه خانتنگری، ضمن اعلام سلامتی کامل اعضا، گفته شد که تیم در حال بررسی روند برنامه با توجه به زمان و غذای باقی مانده برای صعود است. دکوول همراه شماست.


آنچه میخواهید درباره چالشی مهم برای تیم خانتگری در کمپ اصلی بدانید:

    یوسف تقی‌زاده در این پیام گفت: در یک هفته گذشته هیچ پنجره هوایی مناسبی براي صعود نداشتیم و در پیش‌بینی‌ها تا مدت طولانی هوای مساعدی در  منطقه خانتنگری نخواهیم داشت. 
    وی افزود: در این مدت زمان و آذوقه را برای ادامه برنامه مدیریت می‌کنیم.