قلل اورست و لوتسه در 21 ساعت

تاریخ انتشار: 1401/8/17 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/3/3

در 14 می 2011، راهنمای کوهنوردی اهل آمریکا، مایکل هورست (Micheal Horst)، در کمتر از 21 ساعت توانست به دو قله اورست (8848 متر) و قله لوتسه (8516 متر) صعود کند. مجله آلپینیست چنین اعتقاد دارد که او اولین نفری است که توانسته است به این مهم دست یابد.


آنچه میخواهید درباره قلل اورست و لوتسه در 21 ساعت بدانید:

  اورست و لوتسه چگونه در 21 ساعت صعود شد؟

هورست، از راهنمایان Alpine Ascents International (صعودهای آلپی بین­‌المللی) به شمار می‌رود. هورست همراه با همنورد خود راب هارت و دو شرپا دیگر برنامه صعود ترکیبی به دو قله اورست و لوتسه را در قالب برنامه AAI اعلام و اجرا کردند. تیم توانست در ساعت 9:30 صبح به وقت محلی به قله اورست دست یابد و سپس مسیر برگشت به سمت کمپ IV در شانه جنوبی به ارتفاع 7906 متر را در پیش گرفتند.

درباره صعود 21 ساعته لوتسه و اورست در دکوول بخوانید.

    آنها بعد از ظهر را به استراحت در همین کمپ گذراندند و سپس مسیر حرکت به سمت قله لوتسه را در پیش گرفتند. قابل ذکر است راب هارت در ادامه مسیر به سمت لوتسه همراه نشد و هورست به تنهایی این مسیر را همراه با شرپاهای خود ادامه داد. هورست توانست در ساعت 5:50 صبح به وقت محلی یعنی دقیقا 21 ساعت بعد از ایستادن بر فراز دنیا به قله لوتسه رسید.  

    هورست در سراسر دو صعود و در طول استراحت در کمپ South Col اورست، از اکسیژن کمکی استفاده کرد. همچنین در فرآیند صعود خود از کمپ بالای (High Camp) لوتسه (7800 متر) به قله، از طناب‌های ثابتی که توسط شرپاها قبلا تثبیت شده بود استفاده کرد.