توسعه پایدار گردشگری کودکان

تاریخ انتشار: 1402/8/25 - تاریخ آخرین تغییرات: 1403/3/3

در این مطلب از سری مطالب دکوتریپ، به مساله‌ی توسعه پایدار گردشگری کودک خواهیم پرداخت. با تأمل به عمق این زیرساخت مهم، نگاهی به تاثیرات طولانی مدتی که با رسیدن به توسعه پایدار گردشگری کودک و نوجوان، در جوامع پدیدار می‌شود، شما را با مزیت‌های توسعه پایدار گردشگری حوزه کودکان و نوجوانان آشنا خواهیم نمود. بدون شک یکی از چند صنعت بزرگ برای هر کشوری که می‌تواند، در طی سالهای متمادی به یکی از بهترین منابع رشد و کسب درآمد و توسعه اجتماعی برای آن کشور، تبدیل شود، صنعت گردشگری است. و توسعه پایدار گردشگری کودکان است تضمین کننده راه‌های انتقال آموزه‌های مفید، در رابطه با ایجاد و توسعه پایدار گردشگری است.

در این بین نیز لازم است تا با طراحی و اجرای تورهای گردشگری کودک و نوجوان، به شکلی که با حفظ و گسترش آن، نه تنها از پتانسیل‌های گردشگری کم نشود، بلکه تسهیلگران با انجام صحیح وظیفه خود بیشترین آموزش را به کودکان شرکت کننده در تور گردشگری، با عناوین ذیل سبب ساز تضمین آینده گردشگری شوند :

 • حفاظت از محیط زیست
 • حفاظت از فرهنگ غنی کشور
 • حفظ آداب و رسوم اقوام مختلف
 • حفاظت از آثار باستانی
 • احترام و دوستی با جامعه میزبان
 • و...

آنچه میخواهید درباره توسعه پایدار گردشگری کودکان بدانید:

آشنایی با گردشگری توسعه پایدار برای کودکان

    جهت پرداختن به توسته پایداری گردشگری، بهتر است در ابتدا به تعریف هر دو بُعد، یعنی در ابتدا توسعه پایدار بپردازیم و بعد به دنبال شناخت گردشگری کودکان برویم و به ارتباط این دو مقوله، در کنار هم و تاثیراتی که بر صنعت گردشگری خواهند داشت نگاهی بیاندازیم. لطفا با ما تا انتهای  این مطلب  در دکوول همراه باشید.

توسعه پایدار یعنی چه؟

    کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، در سال 1984 طبق نظر مثبت سازمان ملل متحد تاسیس شد. این سازمان در اولین قدم‌های خود اقدام به منتشر کردن یک سند نمود، سندی که با نام آینده مشترک ما، توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه منتشر شد، این سازمان بدینطریق به ارائه تعریف خاص خود از توسعه پایدار پرداخت :

    "توسعه پایدار به معنای پیشرفتی است که بتواند نیازهای نسل کنونی جهان را بدون به خطر انداختن توانایی و سرمایه‌های نسل‌های آینده برای رفع نیازهای خود، برآورده کند"

درباره آشنایی با گردشگری توسعه پایدار برای کودکان با این مقاله از دکوول همراه باشید.

تصویر برگرفته از وب سایت سازمان ملل

3 اصل مهم توسعه پایدار گردشگری کودک

    توسعه پایدار گردشگری کودکان از سه اصل اساسی تشکیل شده است :

 • اقتصاد
 • جامعه
 • محیط زیست

    در حقیقت، تنها زمانی که گردشگری کودک و نوجوان در ایران بتواند به حفظ تعادل بین اهداف این سه رکن اساسی (اقتصاد – جامعه – محیط‌ زیست) در پروش کودکان، آنهم در بستر گردشگری کودک برسد، در مسیر صحیح توسعه پایدار گردشگری قدم نهاده است.

    نکته‌ای مهم در ای ن باره، با توجه به نرخ رشد بسیار سریعی که مراجع مربوطه از گردشگری کودک اعلام کرده‌اند. جامعه نیز طبعاً، نیاز به آگاهی بیشتری از تأثیری که می‌تواند توسعه پایدار گردشگری کودک بر مقاصد و اهداف سه  رکن اصلی توسعه پایدار داشته باشد، دارند. بنابراین، صنعت گردشگری کودکان در ایران، در اولین قدم پس از بحث‌های آموزشی و تربیتی، باید سود اقتصادی حاصل از یک جریان پایدار در گردشگری کودکان و نوجوانان در ایران را هدف قرار دهد.

    در حقیقت، رسیدن به موفقیت‌های مالی، نیاز به برنامه ریزی‌های بسیار دقیق و استفاده از مربیان و تسهیلگرانی است که بتوانند در تحقق و گسترش این رکن اصلی، اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین اثرات نامطلوب بر جوامع میزبان و محیط زیست را نیز به حداقل برسانند. در این صورت هم بستر مناسب برای تامین نیازهای مالی جهت گسترش این صنعت فراهم خواهد شد و هم، به لطف توسعه پایدار گردشگری کودک، تربیت و تعلیم برای نسل‌هایی رقم خواهد خورد که بتوانند آموزه‌های خود را به فرزندان و نسل‌های بعد از خود نیز انتقال دهند.

    با حفظ صحیح از دارایی‌های گردشگری و محیط زیست، فضای گردشگری را می‌توان برای نسل‌های بعد از خودمان نیز حفظ و حراست نمود.

درباره 3 اصل مهم توسعه پایدار گردشگری کودک در دکوول بخوانید.

تصویر برگرفته از وب سایت نوردن

همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری کودک

    جهت رسیدن به توسعه پایدار گردشگری کودک و نوجوان، ساخت و تامین زیرساخت‌های لازم و مورد نیاز برای گردشگری کودکان در اولویت قرار دارد. باید توجه داشت که عدم تامین نیازهای یک نسل از کودکان در حوزه گردشگری، می‌تواند فرهنگ گردشگری و حفاظت از سرمایه‌های ملی را برای سالها نابود گرداند.

    این در حالی است که توسعه پایدار گردشگری کودکان و نوجوانان در ایران و در هر نقطه‌ی دیگری در جهان، در قالب تورهای گردشگری کودکان و در اجراء گردشگری‌ های دوستدار کودک می‌تواند، مزایای قابل توجهی هم برای کودکان و هم برای خانواده‌های آنها به همراه داشته باشد. گفتنی است که جامعه محلی گردشگری دوستدار کودک و نیازهایی که در مسیر رسیدن به توسعه پایدار گردشگری کودک وجود دارد، نه تنها شامل نیازهای فیزیکی، بلکه نیازمند نیازهای عاطفی، اجتماعی و فرهنگی کودکان نیز بوده و این خلاء بسیار در این صنعت حس می‌شود.

    بنابراین، نیاز به ارتقای همکاری و یکپارچگی بین تمامی ذینفعان توسعه پایدار گردشگری کودک، مانند سازمان‌های دولتی، کارفرمایان، جوامع و سازمان‌های حمایت از کودکان، حتی خانواده‌ها برای ترویج مفهوم سفر دوستدار کودک از نیازهای اساسی و اقدامات بسیار مهم در مسیر ایجاد توسعه پایدار گردشگری کودکان است.

درباره همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری کودک در دکوول بخوانید.

تصویر برگرفته از کالاپاتور

اهمیت حفظ زمین با تو سعه پایدار گردشگری کودکان

    اگر به روند کنونی گردشگری و اشتباهی که در بسیاری از نقاط زمین و در کشورهای مختلف در حال انجام است، به چشم یک فیلم سینمایی نگاه کنیم، و سرعت فیلم را چندین برابر بالا ببریم، خواهیم دید که این اقدامات، به نابودی کره زمین می‌انجامد. با وجود اینکه گردشگری یکی از منابع بسیار مهم درآمدی در بخش‌ اقتصادی دولت‌ها و همینطور سازمان‌های خصوصی محسوب می‌شود، باید آن را به چشم یک تهدید بسیار بزرگ برای زندگی روی زمین به صورت بالقوه، آنهم در بلند مدت نگاه کرد.

    با این حال، اگر در تمام اقدامات خودمان در زمینه توسعه پایدار گردشگری کودکان و نوجوانان، اولویت را به آموزه‌هایی در جهت حفظ این منابع بسیار ارزشمند طبیعی قرار دهیم، گردشگری می‌تواند نه تنها به چشم یک عامل مخرب در طولانی مدت دیده و شناخته نشود، بلکه می‌تواند کاملا برای محیط زیست سازنده و به نوعی یکی از مهم‌ترین روش‌های حفظ و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و مناطق گردشگری سبز و رویدادی از جنس رویدادهای دوستدار محیط زیست تبدیل گردد.

درباره اهمیت حفظ زمین با تو سعه پایدار گردشگری کودکان در دکوول بخوانید.

 • تصویر برگرفته از وب سایت تومانینی

برنامه‌ریزی گردشگری خانوادگی، در جهت توسعه پایدار گردشگری کودکان

    یکی از روش‌های توسعه پایدار گردشگری کودکان، مربوط می‌شود به برنامه‌ریزی‌های خانوادگی. اطمینان از این نکته که با حضور ما و فرزندانمان، قرار نیست هیچ اتفاق بد و یا خطری محیط پیرامونمان را تهدید کند خیلی عالی است. اما این فقط مربوط به یک منطقه و یک پارک نمی‌شود. توسعه پایدار گردشگری کودکان، می‌بایست شامل مراقبت و احترام به محیط زیست و کلیه جهانمان شود.

درباره برنامه ریزی گردشگری خانوادگی، در جهت توسعه پایدار گردشگری کودکان در دکوول بخوانید.

آشنایی با 5 مزیت توسعه پایدار گردشگری برای کودکان

    توسعه پایدار گردشگری کودکان و فرصت‌هایی که در زمینه‌های آموزشی و تجربی در بستر گردشگری توسعه پایدار خواهد داشت، را در ادامه مطالعه خواهیم کرد.

 • تعامل با طبیعت به روشی سازگار با محیط زیست زمینه یادگیری عالی را برای کودکان

    گردشگری پایدار تجارب آموزشی را برای کودکان فراهم می‌کند، که کودکان در آن می‌توانند درباره حیات وحش محلی از جمله پرندگان، حشرات، حیوانات و گیاهان و نقش آنها در یک اکوسیستم متعادل مطالب بسیار کاربردی و مهمی را بیاموزند. این تعاملات اغلب توسط افراد واجد شرایطی انجام می شود که می توانند دانش ارزشمندی را به دیگران منتقل کنند. به همین دلیل همراهی مداوم تسهیلگران در ایجاد توسعه پایدار گردشگری کودکان بسیار ضروری است.

 • آگاهی زیست محیطی از طریق توسعه پایدار گردشگری کودک و نوجوان

    یکی از جنبه‌های مهم اکوتوریسم برای کودکان که یکی از انواع گردشگری کودک و نوجوان محسوب می‌شود و از طرفداران بسیاری نیز برخوردار است، آگاهی دادن به آنها نسبل به مسائل زیست محیطی است. چنین رویکردی به توسعه پایدار گردشگری کودک و نوجوان نیز می‌پردازد و یکی از مولفه‌های اصلی برای رسیدن به توسعه پایدار در این رابطه است، همچنین آنان خوهند آموخت که از فرسایش خاک جلوگیری کنند و آلودگی هوا و آب را کاهش دهند. این درس‌ها تأثیری پایدار بر ذهن‌های جوان می‌گذارد و می‌تواند بر انتخاب‌های آینده آنها به‌عنوان مصرف‌کننده تأثیر بگذارد.

 • مشارکت در اقدامات حفاظتی و مراقبتی با توسعه پایدار گردشگری کودک

    توسعه پایدار گردشگری کودکان به آنها اجازه می‌دهد تا فعالانه و به صورت داوطلبانه در تلاش‌های گروهی حفاظت از طبیعت شرکت کنند. این می‌تواند شامل مراقبت از لاکپشت‌ها در شبی که قرار است ساحل را در هنگام تولد فتح و به دریا بزنند باشد، و یا حتی پژوهش‌ها در مورد اثرات مضر گیاهان مهاجم در اکوسیستم‌های در خطر و حساس باشد. در حقیقت توسعه پایدار گردشگری کودکان را دارای تجربیاتی برای شناخت خطرات بالقوه برای اکوسیستم‌های گوناگون می‌نماید. در این صورت نسل با تبدیل شدن به نسل حاکم جامعه می‌تواند به بهترین شکل از محیط زیست دفاع و نگهداری نماید.

 • تمرکز بر کاهش منابع و توسعه پایدار گردشگری کودکان و نوجوانان

    توسعه پایدار گردشگری همچنین به کودکان درباره کاهش منابع طبیعی می‌آموزد و آنان با خطراتی که می‌توانند آینده ما و ای سیاره را به خطر بیاندازند آشنا خواهند شد. در این صورت آنها می‌توانند یاد بگیرند که کشورهای پیشرفته‌تر چگونه از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند و یا می‌آموزند چگونه اقامتگاه‌های بومگردی از انرژی خورشیدی یا انرژی بادی برای عملیات‌های خود استفاده می‌کنند.

    بدین شکل توسعه پایدار گردشگری در صورتی که به بهترین شکل ایجاد و شکل بگیرد، می‌تواند برنامه‌ی آموزشی بسیار تأثیر گذاری در قالب گردشگری کودکان به آنان ارائه دهد، تا آنها بتوانند قادر به مدیریت منابع پایدار شوند و از روش‌های حمل و نقل کربن کم در نسل‌های آینده روی آورند.

 • مواجهات فرهنگی با توسعه پایدار گردشگری کودک

    توسعه پایدار گردشگری کودک، به کودکان این فرصت را می‌دهد که با فرهنگ‌های دیگری نیز آشنا شوند و با آنان ارتباط برقرار کنند. آنها می‌توانند زبان‌های جدید بیاموزند، غذاهای مختلف را بچشند و از سنت‌های فرهنگی متنوعی اطلاع پیدا کنند. این امر به صلح جهانی می‌تواند بسیار کمک ‌کند. و همچنین نسل‌های آینده را به حفظ تمام و کمال تجربیات فرهنگی منحصر به فرد‌، تشویق ‌کند.

درباره آشنایی با 5 مزیت توسعه پایدار گردشگری برای کودکان با دکوول همراه باشید.

 • تصویر برگرفته از وب سایت لینکداین

کلام آخر

    گردشگری توسعه پایدار برای کودکان نه تنها سبب شروع تجارب فرهنگی و تفریحی برای کودکان می‌شود، بلکه با تأکید بر حفاظت از محیط زیست، تقویت اقتصاد محلی، و ترویج مسئولیت اجتماعی، به کودکان فرصتی برای رشد سالم و آموزش متداوم فراهم می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که گردشگری به یک اهرم مثبت در راستای توسعه تربیت کودکان و جوامع محلی تبدیل شود و همچنین هر جامعه‌ی که به دنبال پیشرفت و تعالی می‌باشد باید بسیار برتربیت کودکان و ارائه آموزش‌هایی در راستای بهبود حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و محلی منطقه خود تلاش کند و از این راه می‌تواند نسل جوان بهتری را برای حفظ و حراست از منابع طبیعی و آیین‌ها و مناسبات منطقه‌ی خود به دنیا ارائه دهد. دکوول همراه با شما در ارائه نکات مهم آموزشی برای تبدیل این جهان به جهانی بهتر برای کودکان.


پوریا حبیبی
پوریا حبیبی